Tim Star

Over Tim Star
Nadat de ouders van Tim te horen hebben gekregen dat hun zoon aan een energiestofwisselingsziekte lijdt, is er besloten dat de moeder van Tim zich zal gaan inzetten voor Energy4all als ambassadeur. Hierbij wordt zij ondersteund door een werkgroep die werkt onder de naam Tim Star.

Wat is het doel van Tim Star?
• het inzamelen van geld ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek naar de achtergrond van energiestofwisselingsziekten om geneeswijzen te ontwikkelen;
• het geven van voorlichting over energiestofwisselingsziekten onder meer met als doel mensen bewust te maken van het bestaan en de ernst van deze ziekte.

Tim Star zet zich geheel in voor Energy4all.

Waarom Stichting Energy4all?
De Stichting Energy4All is op 3 april 2006 opgericht om het onderzoek naar behandelingen voor patiënten met energiestofwisselingsziekten te ondersteunen waar prof. dr. Jan Smeitink, verbonden aan het UMC St. Radboud ziekenhuis te Nijmegen al jaren mee bezig is.

In Nederland komen er ieder jaar 500 kinderen bij met kanker. Hiervan geneest gelukkig 75%

Ook komen er ieder jaar 800 kinderen bij met een stofwisselingsziekte en hiervan is het sterftepercentage 70%

De energiestofwisselingsziekte is de grootste groep binnen de stofwisselingsziekten en een van de progressiefste vormen van de stofwisselingsziekten.

De urgentie is daarom hoog. Er zijn nog maar weinig mensen bekend met het bestaan en de ernst van (energie)stofwisselingsziekten. Ook vanuit de farmaceutische industrie is relatief weinig belangstelling voor (financiële) ondersteuning van onderzoek naar geneesmiddelen voor energiestofwisselingsziekten. Reden te over dus voor de oprichting van de stichting Energy4All.

Hoe wil de Stichting dit doel verwezenlijken?
• door het organiseren van activiteiten met, rondom, voor en ten behoeve van kinderen;
• door gebruik te maken van netwerken van mensen (ambassadeurs) die bereid zijn het doel van de Stichting te ondersteunen;
• door het ondersteunen van particuliere initiatieven;
• door het geven van voorlichting.

ANBI
Stichting Energy4All heeft een ANBI verklaring van de belastingdienst. Dat betekent dat de Stichting Energy4All is goed gekeurd als een Algemeen Nut Beogende Instelling en geen belasting hoeft af te dragen over giften. Bovendien kan een donateur, indien hij een gift wil doen aan een ANBI, deze gift in het kader van de inkomsten-of vennootschapsbelasting binnen de daarvoor geldende fiscale regels aftrekken.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u de website www.energy4all.nl bezoeken of een mail sturen naar info@energy4all.nl
Voor vragen aan Tim Star, kunt u mailen naar info@timstar.nl
Rekeningnummer: 1606.71.752 t.n.v. Energy4all/Tim Star